Категория: Нарушения на съня

Последните Публикации На Блога

Как е мозъкът на човек с безсъние
Как е мозъкът на човек с безсъние

Хората с хронично безсъние непрекъснато обработват информация в мозъка и това е, което прекъсва съня им. Как се различават мозъците на хората с безсъние от тези, които спят добре? Мозъците на хората с безсъние са по-активни, т.е. по-голяма адаптивност към промяната (пластичност) и по-голяма възбудимост на невроните в моторната кора (която е частта от мозъка, която контролира движението), отколкото хората, които нямат проблеми със съня.