Категория: РЕШЕНИЯ

Последните Публикации На Блога

Конституционният съд обявява данъка върху капиталовите печалби за незаконен, когато няма увеличение на стойността
Конституционният съд обявява данъка върху капиталовите печалби за незаконен, когато няма увеличение на стойността

Данъкът върху увеличението на стойността на градската земя, известен като капиталова печалба, е пряк общински данък с незадължителен характер. Стойността на земята, която се взема предвид, е като цяло кадастралната стойност. Местният данък теоретично налага преоценката на имотите към момента на продажбата и формулата му за изчисляване налага плащането да се изисква при записване на загуби С други думи, който продаде апартамента, имащ по-ниска стойност от този, който го купи, трябваше да плати на Общинския съвет, сякаш са го спечелили.

Служител по съответствието или служител по съответствието: Функции и отговорност
Служител по съответствието или служител по съответствието: Функции и отговорност

Генералната прокуратура публикува циркуляр на тема, която е много актуална в света на бизнеса. Това е циркуляр 1/2016 относно наказателната отговорност на юридическите лица.Документът обхваща множество въпроси, произтичащи от важната промяна на Наказателния кодекс, направена от Органичния закон 1/2015, която ще обсъдим и анализираме в този блог.