Категория: Плодовитост

Последните Публикации На Блога

Недостатъчното сън влияе върху плодовитостта на мъжете
Недостатъчното сън влияе върху плодовитостта на мъжете

Нарушенията на съня намаляват броя на сперматозоидите. В едно проучване, публикувано в American Journal of Epidemiology, изследователите установяват, че мъжете с повече нарушения на съня имат 29 по-ниски концентрации на сперма от мъжете без проблеми със съня.