Категория: Икономика

Последните Публикации На Блога

Китай се страхува от нещо?
Китай се страхува от нещо?

Китай има най-силния търговски баланс в света и ежегодно увеличава резервите си експоненциално. Но неговата валута, юанът, не е резервен актив и Китай трябва да инвестира значителна част от излишъка си в щатски долари.Той се опитва да се диверсифицира, като инвестира в природните ресурси в Африка и Латинска Америка и в последно време интересът към златото се увеличи, но продължаващото му подписване на държавния дълг на САЩ го излага на значителен валутен риск.